Skip to main content
  • O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Łosicach początki swojej działalności datuje na dzień 1 kwietnia 1928r.  kiedy deklarację przystąpienia do Banku podpisało 45 członków.

Nasz Bank jest uniwersalną instytucją oferującą produkty finansowe dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, transportu i rzemiosła.  Aby sprostać rosnącym potrzebom naszych Klientów stawiamy na ciągły rozwój przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo osób, środków i mienia.

Główna siedziba Centrali Banku znajduje się w Łosicach przy ul. Bialskiej 6. Bezpośrednią obsługę klienta prowadzimy w 5 Oddziałach oraz 3 filiach. Jesteśmy bankiem, który działa na terenie gmin o wybitnie rolniczym charakterze, jednakże poza rolnikami obsługujemy znakomitą większość firm i instytucji działających na tym terenie. W banku stawiamy na nowoczesność i rynkowe rozwiązania wspierające obsługę naszych klientów: bankowość elektroniczną, sms Banking, Smart wypłatę, BLIK, wymianę walutową oraz bankomaty i recyklery. Stale dążymy do ulepszania naszej oferty i do poprawy jakości i komfortu obsługi naszych klientów. Niemalże w każdej naszej placówce oferujemy klientom możliwość skorzystania z wydzielonych, komfortowych stref samoobsługowych wyposażonych w recyklery (bankomaty z opcją wpłatomatu).  Niewątpliwym sukcesem naszego Banku jest prowadzenie obsługi wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego, działających na terenie, gdzie posadowione są nasze placówki. Corocznie powiększamy także grono naszym Klientów z branż rolniczych i pozarolniczych. Obsługujemy wielu Klientów z sektora handlu, produkcji, usług w tym również firmy, które mają mocno ugruntowaną pozycję na rynku krajowym oraz śmiało patrzą na otwierające się przed nimi rynki zagraniczne. Posiadamy w naszej obsłudze liczące się gospodarstwa sadownicze, ogrodnicze oraz prężnie rozwijające się działy specjalne produkcji rolnej takie jak uprawa pieczarek i hodowla drobiu. Nie zapominamy również, iż jesteśmy spółdzielnią, której istotą jest służyć zaspokajaniu potrzeb swoich członków i lokalnego społeczeństwa. Bank stara się żywo uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach, poprzez finansowe wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności. Wspieramy również wchodzące lokalne gwiazdy sportu.

Bank Spółdzielczy w Łosicach jest członkiem zrzeszenia  Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, oraz uczestnikiem System Ochrony Zrzeszenia BPS instytucji zapewniającej płynność i wypłacalność, a tym samym zwiększającej bezpieczeństwo środków zdeponowanych przez Klientów. Uczestnicząc w zrzeszeniu BS w Łosicach ma dostęp do najnowszych produktów i rozwiązań finansowych, które możemy zaoferować naszym Klientom. Staramy się działać w myśl zasady "Lokalny pieniądz na lokalne potrzeby społeczeństwa"Jesteśmy bankiem o wyłącznie polskim kapitale. Nasz sukces osiągnęliśmy dzięki Naszym Klientom i pracownikom, oraz znakomitej znajomości środowiska i potrzeb mieszkańców, a także istnieniu ścisłych związków finansowych z lokalnymi instytucjami od kilkudziesięciu lat. 

Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia działania Banku przynosi wymierne efekty, rokrocznie wzrastają fundusze własne, suma bilansowa, obligo kredytowe, depozyty, liczba rachunków bankowych, zwiększamy też ilość swoich placówek realizując procesy łączeniowe.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług oraz zapoznania się ze szczegółami skierowanej do Państwa oferty.