Skip to main content
  • O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Łosicach początki swojej działalności datuje na dzień 1 kwietnia 1928 r. kiedy deklarację przystąpienia do Banku podpisało 45 członków.

Nasz Bank jest uniwersalną instytucją finansową oferującą kompleksową obsługę segmentu klientów indywidualnych, biznesowych oraz rolników. Aby  sprostać rosnącym potrzebom  naszych Klientów stawiamy na ciągły rozwój.  Czynności bankowe wykonujemy poprzez Centralę Banku w Łosicach, Filię Nr 1, Filię Nr 2 oraz Oddziały w Mordach, Przesmykach, Olszance i Huszlewie - aby być jak najbliżej naszych Klientów. Jesteśmy bankiem, który działa na terenie gmin o wybitnie rolniczym charakterze jednakże poza rolnikami obsługujemy znakomitą większość firm i instytucji działających na tym terenie. Posiadamy w swojej ofercie dobrze rozwinięty system bankowości elektronicznej, obsługę rachunków przez Internet, linię telefoniczną Bankofon, SMS Banking, Home Banking oraz szeroki wachlarz oferty w zakresie usług kartowych. Niewątpliwym sukcesem naszego Banku jest pozyskanie do obsługi wszystkich rachunków Jednostek Samorządu Terytorialnego Gmin oraz Starostwa Łosickiego. Corocznie powiększamy także grono naszym Klientów z branż pozarolniczych. Obsługujemy wielu Klientów z sektora handlu, produkcji, usług w tym również firmy, które mają mocno ugruntowaną pozycję na rynku krajowym oraz śmiało patrzą na otwierające się przed nimi rynki zagraniczne. Posiadamy na naszym terenie liczące się gospodarstwa sadownicze oraz doskonale rozwijającą się uprawę pieczarek. Nie zapominamy również, iż jesteśmy spółdzielnią, której istotą jest służyć zaspokajaniu potrzeb swoich członków i lokalnego społeczeństwa. Bank zrzesza ponad 2.179 członków i stara się żywo uczestniczyć w różnego rodzaju inicjatywach i przedsięwzięciach, poprzez między innymi ich sponsoring i pomoc finansową.

Bank Spółdzielczy w Łosicach jest członkiem zrzeszenia  Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie, które zrzesza ponad 60 proc. wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Uczestnicząc w zrzeszeniu BS w Łosicach  ma dostęp do najnowszych produktów i rozwiązań finansowych, które możemy zaoferować naszym Klientom. Staramy się działać w myśl zasady "Lokalny pieniądz na lokalne potrzeby społeczeństwa"Jesteśmy bankiem o wyłącznie polskim kapitale. Nasz sukces osiągnęliśmy dzięki Naszym Klientom i pracownikom, oraz znakomitej znajomości środowiska i potrzeb mieszkańców, a także istnieniu ścisłych związków finansowych z lokalnymi instytucjami od kilkudziesięciu lat. Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia działania Banku Spółdzielczego przynosi wymierne efekty, wzrastają fundusze własne, suma bilansowa, obligo kredytowe, depozyty, liczba rachunków bankowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług oraz zapoznania się ze szczegółami skierowanej do Państwa oferty.