• Polityka prywatności

Polityka prywatności

Bank Spółdzielczy w Łosicach (dalej „Bank”) chroni prywatność osób odwiedzających witrynę internetową Banku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa"). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w witrynie internetowej Banku oznacza udostępnienie Bankowi danych osobowych znajdujących się w tym formularzu. Na podstawie art. 24 Ustawy, Bank informuje, że:

1) administratorem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łosicach z siedzibą w Łosicach (08-200) przy ul. Bialska 6, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074200, posiadający NIP 537-00-09-220, REGON 000572618, 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w celu udzielenia przez Bank odpowiedzi na zawarte w Formularzu kontaktowym zapytanie oraz w celu archiwizacji tego formularza, a także - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w szczególności w celu przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Bank, 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie:
podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz, których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – o ile taka zgoda została udzielona,

4) na podstawie art. 32 Ustawy przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, iż udzielona zgoda na przetwarzanie przez Bank danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego może być w każdym czasie odwołana. W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Bank, a także w celu poprawienia danych lub odwołania udzielonej zgody i usunięcia danych zgodnie z przepisami Ustawy, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, a w przypadku osób będących klientami Banku prosimy o kontakt z oddziałem Banku.


5) podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie przez Bank czynności, których zgoda dotyczy. Ponadto, informujemy, iż w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na podstawie ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz udostępnienia adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, Bank będzie uprawniony do przesyłania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz sms, skierowanej do Pani/Pana informacji handlowej w rozumieniu ww. ustawy. Zgoda ta może zostać w każdym czasie odwołana. W celu odwołania zgody przez osoby niebędące Klientami Banku prosimy o wypełnienie formularza, a osoby będące Klientami Banku prosimy o kontakt z oddziałem Banku. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony Internetowej prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Łosicach (dalej „Bank”) o domenie www.bslosice.pl, www.bslosice.com.pl, www.bslosice.com, www.bslosice.eu oraz https://online.bslosice.pl

W Banku przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszego serwisu internetowego. Bankchroni dane osobowe użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. –dalej „Ustawa"). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy jest Bank.

Polityka dotycząca plików Cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies odnosi się do Strony Internetowej prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Łosicach(dalej „Bank”) o domenie www.bslosice.pl, www.bslosice.com.pl, www.bslosice.com, www.bslosice.eu oraz https://online.bslosice.pl Używanie serwisu internetowego Bankuoznacza zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli użytkownik końcowy nie zgadza się na używanie plików cookies przez Bank, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.

Bank przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika końcowego w celu zidentyfikowania źródła pochodzenia formularzy kontaktu, analizy danych statystycznych, mierzenia efektywności kampanii reklamowych, poprawiania wydajności i funkcjonalności serwisu. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, w sposób wskazany poniżej. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookies. Można zmienić te ustawienia tak, aby pliki cookies były blokowane –w całości lub w części, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy cookies są wysyłane na urządzenie. Szczegółowe informacje można uzyskać w tematach pomocy każdej z przeglądarek.

Pamiętaj jednak, że aby realizować transakcje w ramach strony internetowej Banku, musisz dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, by akceptowała pliki cookies.