Skip to main content
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityki prywatności

Bank Spółdzielczy w Łosicach (dalej „Bank”) chroni prywatność osób odwiedzających witrynę internetową Banku, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego (Napisz do nas) znajdującego się w witrynie internetowej Banku oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu.

Bank informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łosicach z siedzibą w Łosicach (08-200) przy ul. Bialska 6, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074200, posiadający NIP 537-00-09-220, REGON 000572618

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w celu udzielenia przez Bank odpowiedzi na zawarte w Formularzu kontaktowym zapytanie oraz w celu archiwizacji tego formularza na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz, których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

4) Udzielona zgoda na przetwarzanie przez Bank danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego może być w każdym czasie odwołana

5) Przysługuje Pani/Panu prawo :

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie przez Bank czynności, których zgoda dotyczy 

7) Ponadto, informujemy, iż w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na podstawie ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz udostępnienia adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, Bank będzie uprawniony do kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na które została udzielona zgoda.

 

Polityka dotycząca plików Cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies odnosi się do Strony Internetowej prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Łosicach(dalej „Bank”) o domenie www.bslosice.pl, www.bslosice.com.pl, www.bslosice.com, www.bslosice.eu oraz https://online.bslosice.pl Używanie serwisu internetowego Bankuoznacza zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli użytkownik końcowy nie zgadza się na używanie plików cookies przez Bank, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.

Bank przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika końcowego w celu zidentyfikowania źródła pochodzenia formularzy kontaktu, analizy danych statystycznych, mierzenia efektywności kampanii reklamowych, poprawiania wydajności i funkcjonalności serwisu. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, w sposób wskazany poniżej. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookies. Można zmienić te ustawienia tak, aby pliki cookies były blokowane –w całości lub w części, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy cookies są wysyłane na urządzenie. Szczegółowe informacje można uzyskać w tematach pomocy każdej z przeglądarek.

Pamiętaj jednak, że aby realizować transakcje w ramach strony internetowej Banku, musisz dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, by akceptowała pliki cookies.