Skip to main content
 • Zasady zgłaszania utraty dokumentów

Zasady zgłaszania utraty dokumentów

Zasady zgłaszania utraty dokumentów

Bank Spółdzielczy w Łosicach, mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo powierzonych środków pieniężnych, uczestniczy wraz z innymi polskimi instytucjami finansowymi w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych.

W wypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów:

 • dowód osobisty (również tymczasowy)
 • paszport
 • prawo jazdy
 • książeczka wojskowa
 • książeczka marynarska
 • karta stałego pobytu
 • dowód rejestracyjny
 • karta kredytowa

należy natychmiast zastrzec je w systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (ogólnopolskiej bazie skradzionych lub zagubionych dokumentów), a informacja trafi do banków i firm, które identyfikują obsługiwane osoby na podstawie dokumentów tożsamości i uczestniczą w systemie.

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów?

 • Należy zastrzec dokumenty w placówce swojego banku lub udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia od wszystkich osób (aktualna lista na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl)
 • Powiadomić Policję (w przypadku, gdy utrata nastąpiła w wyniku kradzieży)
 • Wyrobić nowy dokument

Jeżeli jesteś klientem wielu banków nie musisz dokonywać zastrzeżenia w każdym - wystarczy zgłoszenie w jednym z nich.

Odwołanie zastrzeżenia może zostać dokonane osobiście przez Klienta w placówce Banku Spółdzielczego w Łosicach lub w placówce innego banku, w której złożony został wypełniony formularz zastrzeżenia dokumentu.

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty Visa należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 1. telefonicznie pod Infolinią Grupy BPS tel.: +48 86 215 50 50
 2. przez Internet za pośrednictwem Portalu Kartowego - www.kartosfera.pl
 3. telefonicznie pod ogólnopolskim nr tel. 828 828 828
 4. telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 5. osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 6. osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.
Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.