• Połączenie banków

Połączenie banków

Szanowni Państwo,

Drodzy Klienci,

Uprzejmie informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki: Bank Spółdzielczy w Łosicach oraz Bank Spółdzielczy w Platerowie postanowiły połączyć się i stworzyć jeden silniejszy podmiot finansowy. Integracja powyższych Banków jest procesem naturalnym, uzasadnionym biznesowo i geograficznie. Połączenie Banków zostało zaplanowane na dzień 30.09.2022 r. Po połączeniu Bank będzie prowadził działalność pod nazwą Bank Spółdzielczy w Łosicach.

Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa oczekiwań dotyczących oferowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Zwiększymy sieć dystrybucji produktów, zoptymalizujemy proces sprzedaży i poprawimy wydajność. Ograniczymy dotychczas ponoszone koszty stałe, organizacyjne, informatyczne, marketingowe i back – office.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, że cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Państwa i w żaden sposób nie będzie wpływał na jakość Państwa obsługi. Dołożymy wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez zakłóceń. Odpowiednie uchwały, potwierdzające wolę połączenia zostały już podjęte przez Zebrania Przedstawicieli obu Banków.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować będą sprawniejszą organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą ofertę.

Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o zamierzonym połączeniu Banków w rozumieniu art. 124d ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2439 z późn. zm.).

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach

działając  w imieniu własnym oraz Banku Spółdzielczego w Platerowie

na mocy art. 102 § 1  ustawy Prawo Spółdzielcze

 

Łosice, dnia 31.08.2022 rok

 

Komunikat o zmianie administratora danych osobowych po 30.09.2022r. i dokument Obowiązek informacyjny