Władze Banku

 • Romuald Piotruk - Prezes Zarządu
  Urszula Wasiluk - Wiceprezes Zarządu
  Monika Kupna - Wiceprezes Zarządu

 • Dariusz Mirosław Wojcieszuk - Przewodniczący
  Stanisław Sienica - Zastępca Przewodniczącego
  Andrzej Twarowski - Sekretarz

  Członkowie Rady:
  Renata Niewińska
  Adam Głuchowski
  Wojciech Niedźwiedziuk
  Natalia Jaszczuk
  Tadeusz Kondraciuk
  Jacek Lipiński
  Michał Marek Madej
  Jarosław Ryszard Mikołajczuk