Skip to main content

Władze Banku

Skład władz

Zarząd

Romuald Piotruk - Prezes Zarządu

Urszula Wasiluk - Wiceprezes Zarządu

Dariusz Melech - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Dariusz Mirosław Wojcieszuk - Przewodniczący

Stanisław Sienica - Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Twarowski - Sekretarz

Członkowie Rady:

  • Renata Anna Niewińska
  • Adam Głuchowski
  • Wojciech Antoni Niedźwiedziuk
  • Natalia Jaszczuk
  • Tadeusz Kondraciuk
  • Jacek Lipiński
  • Michał Marek Madej
  • Jarosław Ryszard Mikołajczuk
  • Danuta Krykowska
  • Karol Iwaniuk