Skip to main content
 • Wakacje Kredytowe

Wakacje Kredytowe

Na mocy Ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Bank Spółdzielczy w Łosicach, począwszy od dnia 29.07.2022r., przyjmuje wnioski o zawieszenie spłaty kredytu (Wakacje kredytowe).

Zasady składania wniosków:

 1. Wniosek powinien być złożony w Banku najpóźniej w dniu płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.
 2. Wniosek może być złożony:
  • w Placówce Banku;
  • drogą pocztową na adres Banku.
  • poprzez system bankowości elektronicznej IB, na dedykowanym elektronicznym formularzu Wniosku;
  • drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wyłącznie, gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 3. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:
 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.
 1. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców. Bank weryfikuje podpisy z podpisami złożonymi na umowie kredytowej lub Karcie Wzoru Podpisów.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytu zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 3. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania, co oznacza że w okresie zawieszenia nie można np. uruchomić transzy, dokonać nadpłaty, ….
 4. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu, poza terminami związanymi z ubezpieczeniami powiązanymi z Umową kredytu, ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.
 5. Bank, na wniosek Kredytobiorcy, zawiesza spłatę raty kredytu, która została wskazana we Wniosku pod warunkiem, że Wniosek ten wpłynie do Banku nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat.
 6. Wnioski składane drogą mailową lub przez IB będą rozpatrywane pod warunkiem, że zostaną złożone w takim terminie, aby mogły zostać odebrane w godzinach pracy Banku, przed upływem terminu płatności raty.
 7. W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data doręczenia Wniosku do Banku.

Wzór wniosku znajdziesz tutaj

Wzór odstąpienia od wniosku złożonego poza placówką Banku znajdziesz tutaj

 

Instrukcja wprowadzania wniosku "Wakacje kredytowe" w bankowości internetowej ( wersja komputerowa).