• Kredyt w rachunku bieżącym
  #Obrotowy

  Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

  Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.

  Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Klientowi (Kredytobiorcy):

  1. posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek,
  2. o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno - finansowej,
  3. posiadającemu zdolność kredytową,
  4. rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował w ostatnim okresie

  Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu.Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.

  Bank Spółdzielczy w Łosicach Centrala

  08-200 Łosice
  ul. Bialska 6
  tel. 83 359 05 17, 83 359 05 18
  fax. 83 359 05 16

  Sekretariat: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.