Informacja o rozliczeniach w dniu 31.12.2021 r.

Szanowni Klienci!

W dniu 31.12.2021 r.:

1. Rozliczenia międzybankowe ELIXIR wysłane:

  • do godziny 12:30 zostaną zrealizowane w dniu 31.12.2021 r.,
  • po godzinie 12:30 zostaną rozliczone w dniu 03.01.2022 r.

2. Rozliczenia wewnętrzne (pomiędzy bankami spółdzielczymi Zrzeszenia BPS i bankiem BPS) wysłane:

  • do godziny 17:00 będą realizowane w dniu 31.12.2021 r.,
  • po godzinie 17:00 będą realizowane w dniu 03.01.2022 r.

3. Rozliczenia SORBNET dostępne będą do godziny 13:30.

4. Płatności natychmiastowe Express ELIXIR będą dostępne do godziny 19:00.

                             Zarząd BS