Skip to main content

Slim VAT 2

05-01-2022

Slim VAT 2 – zmiany w opłacaniu składek do KRUS od 1 stycznia 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r., rolnicy, którzy są płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) będą mogli regulować swoje płatności na rzecz KRUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wykorzystując środki zgromadzone na rachunku VAT. Aby skorzystać z tej możliwości, rolnik zobowiązany jest do wykonania płatności na specjalny rachunek bankowy prowadzony na rzecz KRUS. Dokonując płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu rachunku KRUS, środki na jego realizację w pierwszej kolejności będą wykorzystane z rachunku VAT. Szczegółowe informacje oraz wykaz numerów rachunków znajdą Państwo na stronie internetowej KRUS. Powyższe zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe tzw. ustawą Slim VAT 2.