Grupy Członkowskie

Szanowni Członkowie Banku Spółdzielczego w Łosicach

Zarząd Banku działając na podstawie § 37 Statutu Banku podaje do wiadomości Członków harmonogram Zebrań Grup Członkowskich w 2020 roku:

  1. Huszlew 19.05.2020r. godz. 10:00 - sala świetlicy wiejskiej w Huszlewie
  2. Łosice 18.05.2020r. godz. 14:00 - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach
  3. Olszanka 20.05.2020r. godz. 18:00 - świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance
  4. Przesmyki 19.05.2020r. godz. 14:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach
  5. Mordy 20.05.2020r. godz. 10:00 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mordach

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Banku zapewnia wszystkim osobom uczestniczącym w zebraniu  wymagane środki zabezpieczające w postaci maseczek, rękawiczek i płynu dezynfekującego, z jednoczesnym zachowaniem odległości pomiędzy uczestnikami zebrania.

Serdecznie zapraszamy Członków Banku do udziału w obradach wybranej Grupy Członkowskiej.

Zarząd BS