Kredyt rewolwingowy

 • Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta. Kredyt ten może być udzielany jako samodzielny lub jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym.

  • Kredyt przeznaczony na finansowanie:

  1)  bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych;

  2)  podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;

  3)  spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.

  • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna;
  • kwota kredytu – ustalana indywidualnie;
  • okres kredytowania – do 24 miesięcy a w przypadku finansowania podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji nawet do 36 m-cy;
  • możliwość automatycznego wielokrotnego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia;
  • dogodne warunki zabezpieczenia oraz atrakcyjne warunki kredytowania.