Kredyt obrotowy

 • Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym  na finansowanie bieżącej działalności rolniczej.

  • Kredyt może być przeznaczony na zakup:
  • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  • nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  • materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  • środków ochrony roślin,
  • artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
  • innych środków rzeczowych, niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa.
  • Zryczałtowana wysokości kredytu w maksymalnej kwocie 5 000,00 zł na 1 ha użytków rolnych,
  • Dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej lub gospodarstwa sadownicze kwotę kredytu ustala się indywidualnie.
  • Harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy;

  Długi okres kredytowania – nawet do 60 miesięcy