Kredyt konsolidacyjny

 • Chciałbyś płacić jedną, niższą ratę zamiast wielu rat różnych kredytów?
  Wybierając Kredyt Konsolidacyjny zyskujesz:
  *możliwość zmiany kilku rat w różnych bankach, na jedną – niższą w Banku Spółdzielczym w Łosicach
  Warunki kredytu:
  1.     Kredyt udzielany jest na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w Banku i w innych bankach.
  2.      Dodatkowo można wnioskować o środki na dowolny cel (nawet do 50 000 zł).
  3.     Maksymalna kwota kredytu aż 500.000 zł a okres kredytowania  nawet  do 180 miesięcy.
  4.     Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od okresu kredytowania i formy zabezpieczenia kredytu.
  5.     Konsolidacja dotyczy zobowiązań zaciągniętych w walucie PLN.
  6.    Oprocentowanie kredytu oraz prowizja ustalane są zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Łosicach” oraz „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych”.
  7.     Uzyskanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej i prawidłowej obsługi zobowiązań konsolidowanych.


  Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,38 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100.000,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy;  oprocentowanie kredytu: 8,14% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 2,64 %) i marży Banku w wysokości 5,50 p.p.; 179 równych rat miesięcznych w wysokości 964,10 PLN oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 962,55 PLN, łączna liczba rat: 180. 

  Całkowity koszt kredytu: 78.536,45 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 73.536,45 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla Klientów Banku: 5,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 178.536,45 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsolidacyjnego na 14.02.2022 r.