Lokata MIG

Lokata MIG

 • Korzyści

  Bank otwiera lokaty krótkoterminowe MIG w złotych na okresy umowne od 2 do 31 dni.

  1. Środki pieniężne znajdujące się na lokatach krótkoterminowych MIG w złotych
  2. oprocentowane są według stałej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym.
  3. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w oparciu o wysokość aktualnych stawek procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym.
  4. Wysokość oprocentowania dla lokat krótkoterminowych MIG w złotych oraz minimalna kwota środków pieniężnych niezbędna do ich otwarcia podawane są do wiadomości formie Komunikatów Banku i wywieszane w Oddziałach Banku.
  5. Bank dopuszcza możliwość negocjowania warunków oprocentowania lokat krótkoterminowych MIG w złotych, na których lokowane będą środki pieniężne
  6. w kwocie ustalonej w Komunikacie Banku.
  7. Negocjacja możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem Oddziału Banku.
 • Przydatne dokumenty