• Aktualności
  • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach.

20-03-2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach,

działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku, zwołuje na dzień 30 MARCA 2023 roku (CZWARTEK) o godz. 1100 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach, które odbędzie się w Łosicach przy ul. Lubelskiej 40 – „Gospoda u Olka”.

Jednocześnie Zarząd Banku zawiadamia, iż w przypadku braku wymaganego quorum, stosownie do zapisów  § 23 ust. 4 Statutu, drugi termin Zebrania Przedstawicieli zwołuje na dzień 30 MARCA 2023 roku (CZWARTEK) o godz. 1130 w Łosicach przy ul. Lubelskiej 40 – „Gospoda u Olka”.

Ponadto Zarząd Banku informuje, iż stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku, w Centrali Banku ul. Bialska 6 w Łosicach zostały wyłożone do wglądu członków Banku następujące dokumenty:

  • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach;
  • sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Łosicach z opinią biegłego rewidenta;
  • protokół Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach Nr 2/2022 z dnia 23.06.2022 r., oraz protokół Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Platerowie Nr 1/2022 z dnia 29.06.2022 r.;
  • sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Platerowie za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku;
  • sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Platerowie za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku wraz z opinią biegłego rewidenta;
  • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad.