Zebranie Przedstawicieli 2022

09-06-2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 statutu Banku, zawiadamia członków Banku o zwołaniu na dzień 23 CZERWCA 2022r. o godz. 1100 w I terminie lub na godz. 1130 w II terminie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach, które odbędzie się w Łosicach w lokalu „Gospoda u Olka” przy ulicy Lubelskiej 40.

Proponowany porządek obrad