Zebranie Przedstawicieli 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku, zawiadamia Członków Banku o zwołaniu na dzień 20 MAJA 2021r. o godz. 1000  w I terminie lub na godz. 1030 w II terminie Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach, które odbędzie się w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury w Łosicach przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 4.

Proponowany porządek obrad