Skip to main content

Zebrania Grup Członkowskich 2022

18-01-2022

Szanowni Członkowie Banku Spółdzielczego w Łosicach

Zarząd Banku działając na podstawie § 37 Statutu Banku podaje do wiadomości Członków harmonogram Zebrań Grup Członkowskich w 2022 roku:

  1. Huszlew 25.01.2022r. godz. 10:00 - sala świetlicy wiejskiej w Huszlewie
  2. Przesmyki 25.01.2022r. godz. 13:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach
  3. Olszanka 25.01.2022r. godz. 16:00 - sala Banku Spółdzielczego w Olszance
  4. Mordy 26.01.2022r. godz. 9:00 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mordach
  5. Łosice 26.01.2022r. godz. 15:00 - sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Łosicach

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Banku zapewnia wszystkim osobom uczestniczącym w Zebraniu  wymagane środki zabezpieczające w postaci maseczek, rękawiczek i płynu dezynfekującego, z jednoczesnym zachowaniem odległości pomiędzy uczestnikami Zebrania.

Serdecznie zapraszamy Członków Banku do udziału w obradach wybranej Grupy Członkowskiej.

                                                                                                          Zarząd BS