Terminy Zebrań Grup Członkowskich 2021

Szanowni Członkowie Banku Spółdzielczego w Łosicach

Zarząd Banku działając na podstawie § 37 Statutu Banku podaje do wiadomości Członków harmonogram Zebrań Grup Członkowskich w 2021 roku:

  • Huszlew 14.04.2021r. godz. 10:00 - sala świetlicy wiejskiej w Huszlewie
  • Łosice 13.04.2021r. godz. 14:00 - sala konferencyjna w Transgranicznym Centrum Dialogu i Kultur w Łosicach ul. Berka Joselewicza 13
  • Olszanka 15.04.2021r. godz. 18:00 - świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance
  • Przesmyki 14.04.2021r. godz. 14:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach
  • Mordy 15.04.2021r. godz. 10:00 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mordach

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Banku zapewnia wszystkim osobom uczestniczącym w Zebraniu  wymagane środki zabezpieczające w postaci maseczek, rękawiczek i płynu dezynfekującego, z jednoczesnym zachowaniem odległości pomiędzy uczestnikami Zebrania.

Serdecznie zapraszamy Członków Banku do udziału w obradach wybranej Grupy Członkowskiej.

                                                                                                          Zarząd BS