Terminy Zebrań Grup Członkowskich 2020

12-03-2020

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach

W trosce o zdrowie uczestników Zebrań Grup Członkowskich oraz stosując się do zaleceń władz dotyczących organizacji spotkań grupowych, Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanych na następny tydzień wszystkich Zebrań Grup Członkowskich.

O nowych terminach Zebrań będziemy Państwa informować z zachowaniem co najmniej 7 dniowego okresu powiadamiania zgodnie z § 37 ust. 7 Statutu.

Z poważaniem,
Zarząd BS w Łosicach