Skip to main content

Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL

04-06-2024

Od 1 czerwca 2024 r. mamy obowiązek sprawdzić, czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

(Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości).

Obowiązkowa weryfikacja dotyczy osób pełnoletnich, które mają numer PESEL oraz wybranych produktów i usług bankowych.

W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL

Sprawdzimy, czy nie masz zastrzeżonego numeru PESEL, m.in. zanim:

  • otworzymy Ci konto
  • pożyczymy Ci pieniądze lub zwiększymy zadłużenie
  • udzielimy wsparcia w ramach FWK

Przed realizacją wypłaty gotówkowej jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat (trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę) i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnej naszej placówce.
Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych placówkach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

Nie załatwisz tych spraw, jeśli Twój numer PESEL będzie zastrzeżony. Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.

Możesz zastrzec oraz cofnąć w każdej chwili zastrzeżenie numeru PESEL:

  • na stronie www.gov.pl,
  • w aplikacji mObywatel,
  • w urzędzie gminy.

Gdzie znajdziesz więcej informacji?

W serwisie mObywatel.gov.pl lub na portalu gov.pl

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
  4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych