Komunikat

30-08-2019

Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że w następstwie wejścia w życie uchwalonej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Dyrektywy PSD 2 oraz obowiązującej na gruncie prawa krajowego ustawy o usługach płatniczych, Bank jest zobowiązany dostosować swoją działalność do wymogów ustawy.

W związku z powyższym z dniem 16 września br. jesteśmy zobligowani wyłączyć usługę płatności realizowanych przez Państwa przy użyciu bankomatu, gdyż nie spełnia ona wymogów „silnego uwierzytelnienia”.

Począwszy od 16 września wszelkie płatności będzie można realizować wyłącznie w placówkach Banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy i zapraszamy Państwa do naszych placówek celem zmiany lub realizacji dyspozycji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach