Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich

06-02-2023

Szanowni Członkowie Banku Spółdzielczego w Łosicach

Zarząd Banku działając na podstawie § 37 Statutu Banku podaje do wiadomości Członków harmonogram Zebrań Grup Członkowskich w 2023 roku:

  1. Platerów 20.02.2023r. godz. 10:00 – siedziba Oddziału BS Platerów
  2. Łosice 20.02.2023r. godz. 15:00 - sala konferencyjna BS w Łosicach
  3. Huszlew 21.02.2023r. godz. 10:00 - sala świetlicy wiejskiej w Huszlewie
  4. Przesmyki 21.02.2023r. godz. 14:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach
  5. Mordy 23.02.2023r. godz. 10:00 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mordach
  6. Olszanka 23.02.2023r. godz. 16:00 – siedziba Oddziału Banku w Olszance

Serdecznie zapraszamy Członków Banku do udziału w obradach wybranej Grupy Członkowskiej.

                                                                                                          Zarząd BS