Zmiana Taryfy Opłat i Prowizji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2020 r. Bank Spółdzielczy w Łosicach wprowadza zmiany w Taryfie opat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów instytucjonalnych. Najistotniejsze zmiany w Taryfie dotyczą następujących obszarów:

I.obsługi rachunków rozliczeniowych:
1)podwyższenie opłaty za realizację przelewów ELIXIR w systemie IB i SEPA do banków zagranicznych;
2)zmiana opłat związanych z realizacją zleceń stałych;
3)podwyższenie wartości prowizji pobieranych od wypłat gotówkowych;
4)wprowadzenie opłaty za instalację systemu IB i usługi informatyczne z nim związane;
5)podwyższenie opłat za wydanie zaświadczenia, opinii, przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu;
6)wprowadzenie opłaty za zmianę rodzaju rachunku.

II.kredytów:
1)podwyższenie prowizji za udzielenie, podwyższenie, odnowienie kwoty kredytu dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych;
2)podwyższenie stawki prowizji za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym;
3)podwyższenie prowizji za zmianę warunków kredytowania;
4)podwyższenie prowizji za przyznanie//zwiększenie/wydłużenie obowiązywania gwarancji;
5)podwyższenie opłat za wydanie zaświadczenia, opinii związanych z działalnością kredytową;
6)podwyższenie prowizji za rozpatrzenie wniosku o przystąpienie/przejęcie długu;
7)wprowadzenie prowizji za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację/ugodę;
8)wprowadzenie prowizji za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia.

Jednolity tekst Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów instytucjonalnych z uwzględnieniem ww. zmian znajdą Państwo na stronie www.bslosice.pl.

Powyższą informację przekazujemy Państwu stosownie do postanowień par. 114 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych. W przypadku nieakceptowania zmian mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej  informacji. W przypadku niezłożenia wypowiedzenia w tym terminie, zmiany obowiązują od dnia następującego po upływie ww. 14-dniowego terminu.

Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach