• Wskaźnik Kosztu Finansowania

Wskaźnik Kosztu Finansowania (w skrócie WKF)

Wskaźnik Kosztu Finansowania (w skrócie WKF) jest to nazwa własna wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. Zgodę na opracowywanie WKF, tj. zgodę na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego 3 listopada 2020 r.

Decyzja organu nadzoru oznacza, że opracowywany przez IRF Wskaźnik Kosztu Finansowania został zaakceptowany i uznany za zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i kontraktach finansowych (BMR).

WKF jest wskaźnikiem mogącym być stosowanym przez banki, fundusze inwestycyjne, firmy leasingowe i innych uczestników rynku finansowego. WKF jest określany dla 4 terminów: 1, 3, 6, i 12 miesięcy.

WKF reprezentuje koszt pozyskania finansowania i jest obliczany w każdym dniu, w którym pracują banki i działają polskie systemy rozliczeniowe. WKF jest obliczany na podstawie rzeczywistych transakcji, depozytów terminowych, zawieranych z klientami przez banki.

WKF na dzień 2023-09-28
WKF 1M4.92%
WKF 3M5.23%
WKF 6M4.96%
WKF 1Y5.16%