Kredyty hipoteczne

 • Zamierzasz kupić mieszkanie, dom? A może planujesz budowę domu?

  Skorzystaj z Kredytu mieszkaniowego Mój Dom w Banku Spółdzielczym w Łosicach.

  Wybierając Kredyt Mój Dom zyskujesz:

  • atrakcyjne warunki kredytowania,
  • kredyt do 80% wartości nieruchomości,
  • okres kredytowania – nawet do 25 lat,
  • szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych),
  • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
  • dogodne formy spłaty,
  • uproszczony sposób rozliczenia kredytu

  Dodatkowo możesz obniżyć o 50% wysokość prowizji korzystając z ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w Zakładzie Ubezpieczeń współpracującym z Bankiem w ramach oferty dostępnej w naszym Banku*.

  * oferta promocyjna dostępna dla Klientów, którzy spełniają warunki określone w Zasadach  zastosowania obniżonej prowizji od kredytu mieszkaniowego Mój Dom w Banku Spółdzielczym w Łosicach (Promocja).

  Udzielenie kredytu uzależnione jest od zdolności kredytowej Klienta określanej zgodnie z procedurami Banku.


  Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM, całkowitego kosztu kredytu, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,46 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu:  5,12 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 2,64 %) i marży Banku w wysokości 2,48 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) 299 równych rat miesięcznych w wysokości 1.479,54 PLN oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 1.480,75 PLN, łączna liczba rat: 300.  Całkowity koszt kredytu 198.982,21 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 193.863,21 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla Klientów nie posiadających w Banku czynnego rachunku płatniczego lub bieżącego od min. 6 m-cy: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.000,00 PLN oraz 100,00 PLN za gotowość finansową Banku, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 448.982,21 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM na 14.02.2022  r.

   


  Regulaminy i wnioski

  Tabele

   

 • 1.     Kredyt przeznaczony na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania celu kredytowania.
  2.     Maksymalna kwota kredytu do 60% wartości rynkowej nieruchomości.
  3.     Długi okres kredytowania nawet do 180 miesięcy.
  4.     Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  5. Atrakcyjne  oprocentowanie kredytu oraz prowizja - ustalane zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek dla osób fizycznych w
  Banku Spółdzielczym w Łosicach” oraz „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych”.
  6. Uzyskanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej.


  Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty uniwersalnego kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,77 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100.000,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy;  oprocentowanie kredytu: 7,14 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 2,64 %) i marży Banku w wysokości 4,50 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.). 179 równych rat miesięcznych w wysokości 906,97 PLN oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 905,67 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 65.472,30 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 63.253,30 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla Klientów Banku: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.000,00 PLN, przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 165.472,30 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Wyliczenia reprezentatywne dla uniwersalnego kredytu hipotecznego na 14.02.2022 r.

   

   


  Regulaminy i wnioski

  Tabele