Lokata promocyjna 12-to miesięczna na 6,50%

lokata 12-to miesięczna

korzystne oprocentowanie 6,50% w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej;

liczba lokat nieograniczona, wystarczy już 1 000,00 PLN;

maksymalna kwota lokat to aż 1 000 000,00 PLN;

lokata dostępna w Placówkach Banku i w systemie IB;

Promocja trwa do dnia 31.03.2023 roku.

Bank zastrzega sobie możliwość zmiany terminu trwania promocji.

Szczegóły znajdziesz tutaj: Regulamin