Kredyty obrotowe

Kredyty w rachunku bieżącym oraz kredyty w rachunku kredytowym.  

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.


Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Klientowi (Kredytobiorcy):

  1. posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek,
  2. o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno - finansowej,
  3. posiadającemu zdolność kredytową,
  4. rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował w ostatnim okresie

Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu.Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie bieżących potrzeb uzasadnionych cyklem produkcyjnym, wzrostem rozmiarów produkcji, wprowadzeniem nowych technologii, rozpoczęciem nowej działalności.

Warunki kredytu:

  1. okres kredytowania: do 5 lat,
  2. waluta - PLN,
  3. oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej  stopy procentowej.

Przydatne dokumenty :

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2019-01-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1490
1 USD3.6555
1 CHF3.6366
1 GBP4.7062
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej