Kredyty

Kredyty obrotowe

Kredyty w rachunku bieżącym oraz kredyty w rachunku kredytowym.  

Kredyt w rachunku bieżącymjest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.

Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.

Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Klientowi (Kredytobiorcy):

 1. posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek,
 2. o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno - finansowej,
 3. posiadającemu zdolność kredytową,
 4. rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował w ostatnim okresie

Przydatne dokumenty :

Kredyty inwestycyjne

Kredyty komercyjne, preferencyjne oraz pomostowe.  

Kredyty komercyjne na finansowanie nakładów o charakterze inwestycyjnym:

 1. krótko, średnio i długoterminowe w rachunku kredytowym na inwestycje mające na celu tworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego,
 2. przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn, urządzeń i nieruchomości.

Warunki kredytu:

 1. okres kredytowania: do 15 lat,
 2. waluta - PLN,
 3. udział środków własnych - 20 %,
 4. oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej  stopy procentowej

Kredyty pomostoweudzielany są osobom fizycznym lub prawnym,  prowadzącym działalność gospodarczą, gospodarstwom rolnym oraz jednostkom samorządu terytorialnego, chcącym skorzystać ze środków finansowanych z  funduszy unijnych na realizację swoich projektów.

Główne obszary wsparcia realizowane w ramach PROW:

 1. poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,
 2. poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami,
 3. poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej,

Warunki kredytu:

 1. okres kredytowania: do 10 lat,
 2. waluta – PLN,
 3. wysokość dofinansowania – do 90 %,
 4. udział środków własnych – min.  10 %,
 5. posiadanie zdolności kredytowej oraz spełnienie wymagań właściwego Programu Operacyjnego,
 6. oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej  stopy procentowej,

Przydatne dokumenty :

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2019-01-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1554
1 USD3.6569
1 CHF3.6435
1 GBP4.7543
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej