Bankofon

Bankofon jest usługą służącą do tego, aby Klienci banku mogli przez telefon, bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z pracownikami banku, obsłużyć w znacznym stopniu swoje rachunki oraz uzyskać ogólne informacje bankowe.
Klient aby móc skorzystać z usługi, musi posiadać telefon z wybieraniem tonowym, znać swój numer modulo klienta w banku oraz posiadać przydzielone mu przez Bank czterocyfrowe hasło (PIN).
Dla uproszczenia i wygody korzystania z Bankofonu wprowadzono skrócone numery identyfikujące poszczególne rachunki klienta. Listę skróconych rachunków klient dostaje razem z hasłem dostępu do usługi Bankofon.
Jeżeli jakieś rachunki zostały zlikwidowane lub założone nowe, to klient o aktualnych numerach skróconych może dowiedzieć się dostając wydruk z banku lub usłyszeć przez telefon wybierając odpowiednią opcję z programu Bankofon, gdzie podawane są numery rachunków i ich numery skrócone.

Aby np. uzyskać informację o stanie swojego rachunku (saldo i dostępne środki) klient musi:

 1. Zadzwonić na numer, pod którym funkcjonuje Bankofon (083) 357 26 51
 2. Po usłyszeniu prośby o podaniu numeru, podać swój numer klienta
 3. Po prośbie o hasło podać swoje hasło dostępu.

Następnie otrzymuje dostęp do poniższych opcji:

 1. stan rachunku (o podanym numerze skróconym - należy podać nr rachunku) - należy podać (wcisnąć w telefonie) pożądany skrócony nr rachunku: klient uzyska informację o wysokości bieżącego salda i dostępnych środkach na tym rachunku,
 2. lista rachunków - lektor przeczyta listę rachunków bankofonowych klienta w układzie: numer skrócony nadany w programie Bankofon i odpowiadający mu pełny numer rachunku,
 3. informacje o usługach dostępnych w banku,
 4. tabela kursów walut - lektor przeczyta aktualne gotówkowe kursy kupna i sprzedaży walut wyszczególnionych w parametrze Waluty (patrz, parametry Bankofonu),
 5. historia operacji (rachunku o podanym numerze skróconym - należy podać nr rachunku) - należy wybrać pożądany skrócony nr rachunku, wówczas klient uzyska informację o tylu ostatnich operacjach na tym rachunku ile podano w parametrze Liczba operacji (parametry Bankofonu); lektor przeczyta datę waluty i kwotę każdej operacji.
 6. karty bankomatowe - 1. zastrzeganie karty - klient wybiera numer (kolejny) karty, którą chce zastrzec - 1. zastrzeganie karty / 0. powrót do głównego menu - 2. lista kart - klient usłyszy listę swoich kart bankomatowych: nr karty (kolejny) + numer na karcie
 7. realizacja zleceń (rachunku o podanym numerze skróconym - należy podać nr rachunku) - - OPCJA CZASOWO NIEDOSTĘPNA - 1. realizacja zlecenia o wybranym nr zlecenia: należy wcisnąć pożądany nr zlecenia - podać kwotę (liczbę złotych, a następnie liczbę groszy) - 1. realizacja zlecenia / 0. rezygnacja z realizacji zlecenia i powrót do menu głównego - 2. lista zleceń: klient otrzyma listę zleceń bankofonowych (na żądanie) zdefiniowanych na danym rachunku - usłyszy numer zlecenia (L.p.) i tekstowy opis zlecenia
 8. zmiana hasła dostępu (zmiana PIN.u) - aby zmienić PIN należy podać nowe czterocyfrowe hasło dostępu

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2019-01-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1490
1 USD3.6555
1 CHF3.6366
1 GBP4.7062
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej