Rachunek POL-KONTO 500+

Korzyści

Rachunek rodzinny Pol Konto 500+ skierowany jest do osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 k.p.c. z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych. Wśród tych świadczeń znajdują się świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze (tzw. „500+”).

Przydatne dokumenty

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2017-12-11 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.0714
1 USD3.4556
1 CHF3.4608
1 GBP4.6171
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej