Rachunek POL-KONTO 500+

Korzyści

Rachunek rodzinny Pol Konto 500+ skierowany jest  do  osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o  których  mowa  w  art.  833  §  6  i  7  k.p.c.  z  wyjątkiem  świadczeń  alimentacyjnych.  Wśród  tych świadczeń  znajdują  się świadczenia  pieniężne  wypłacane  w  przypadku  bezskuteczności  egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze (tzw.  „500+”).

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej