Kredyty hipoteczne

Mój Dom

Zamierzasz kupić mieszkanie, dom? A może planujesz budowę domu?

Skorzystaj z Kredytu mieszkaniowego Mój Dom w Banku Spółdzielczym w Łosicach.

Wybierając Kredyt Mój Dom zyskujesz:

  • atrakcyjne warunki kredytowania,
  • kredyt do 80% wartości nieruchomości,
  • okres kredytowania – nawet do 25 lat,
  • szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych),
  • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
  • dogodne formy spłaty,
  • uproszczony sposób rozliczenia kredytu

Dodatkowo możesz obniżyć o 50% wysokość prowizji korzystając z ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w Zakładzie Ubezpieczeń współpracującym z Bankiem w ramach oferty dostępnej w naszym Banku*.

* oferta promocyjna dostępna dla Klientów, którzy spełniają warunki określone w Zasadach  zastosowania obniżonej prowizji od kredytu mieszkaniowego Mój Dom w Banku Spółdzielczym w Łosicach (Promocja).

Udzielenie kredytu uzależnione jest od zdolności kredytowej Klienta określanej zgodnie z procedurami Banku.


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,25% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,96% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 1,78 %) i marży Banku w wysokości 2,18%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.). 299  miesięcznych równych rat w wysokości 788,45 PLN oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 745,23 PLN, łączna liczba rat: 300.  Całkowity koszt kredytu 89 810,78 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 86 491,78 PLN, prowizja nie kredytowana: za udzielenie kredytu 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 000,00 PLN, prowizja za gotowość finansową: 100,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 239 810,78 PLN.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” na 1 października 2018 r.

Regulaminy i wnioski

Tabele

Uniwersalny Hipoteczny

1.     Kredyt przeznaczony na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania celu kredytowania.
2.     Maksymalna kwota kredytu do 60% wartości rynkowej nieruchomości.
3.     Długi okres kredytowania nawet do 180 miesięcy.
4.     Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
5.     Atrakcyjne  oprocentowanie kredytu oraz prowizja - ustalane zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek dla osób fizycznych w
Banku Spółdzielczym w Łosicach” oraz „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych”.
6.     Uzyskanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej.

Regulaminy i wnioski

Tabele

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2019-01-24 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1627
1 USD3.6621
1 CHF3.6551
1 GBP4.7647
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej