Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku, zwołuje na dzień 16 października 2018r. (wtorek) o godz. 1000   Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach, które odbędzie się w sali konferencyjnej lokalu „Gospoda u Olka” w Łosicach przy ulicy Lubelskiej 40.

Jednocześnie Zarząd Banku zawiadamia, iż w przypadku braku wymaganego quorum stosownie do zapisów §23 ust. 4, drugi termin Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli zwołuje na dzień 16 października 2018r. (wtorek) o godz. 1030 w sali konferencyjnej lokalu „Gospoda u Olka” w Łosicach przy ulicy Lubelskiej 40.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego (Członka) Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Omówienie zmian w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
6. Stwierdzenie prawidłowości oraz zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwał :
a) Uchwała Nr 1/2018 ZP z dnia 16.10.2018r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Spółka z o.o.
b) Uchwała Nr 2/2018 ZP z dnia 16.10.2018r., w sprawie zatwierdzenie Polityki Ładu Korporacyjnego       w Banku Spółdzielczym w Łosicach.
8. Zamknięcie obrad.

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1617
1 USD3.6442
1 CHF3.6610
1 GBP4.5948
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej