Kredyt Hipoteczny Mój Dom

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 6M i stałą marżę Banku.*  
W przypadku gdy kwota kredytu stanowi:

  • do 50% wartości kredytowanej nieruchomości wysokość oprocentowania wynosi WIBOR 6M + marża 1,68 p.p.,
  • powyżej 50% do 70% wartości kredytowanej nieruchomości wysokość oprocentowania wynosi WIBOR 6M + marża 1,88 p.p.,
  • powyżej 70% do 80% wartości kredytowanej nieruchomości wysokość oprocentowania wynosi WIBOR 6M + marża 2,18 p.p.

Prowizja za udzielenie kredytu:

  • dla klientów Banku (posiadaczy od min. 6 m-cy czynnego rachunku osobistego lub bieżącego) - 1% min. 200,00zł,
  • dla pozostałych klientów – 2% min. 400,00zł

Dodatkowo w ramach promocji można obniżyć wysokość prowizji za udzielenie kredytu o 50% stawki określonej w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych korzystając z ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w Zakładzie Ubezpieczeń współpracującego z Bankiem w ramach oferty dostępnej w Banku.**
Klient  w celu uzyskania promocyjnej prowizji zobowiązuje się do:

  • ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w Zakładzie Ubezpieczeń w ramach dostępnej oferty Banku,
  • kontynuacji umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowanego przez Zakład Ubezpieczeń w ramach oferty dostępnej w Banku  przez cały okres trwania umowy kredytu.

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2019-01-22 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6584
1 CHF3.6458
1 GBP4.7085
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej