Badanie Oceny Satysfakcji

W dniach od 1 do 30 kwietnia 2017 r.  Bank przeprowadził badanie oceny satysfakcji Klientów, poprzez odpowiednio przygotowany zestaw pytań ankietowych.

Badaniu zostały poddane dwa obszary - jeden związany z bezpośrednią obsługą Klienta, w tym doboru produktów, kompleksowości obsługi, zaangażowania pracowników, udzielanie informacji - drugi dotyczył kwestii związanych z usługami internetowymi, oceną organizacji pracy oraz dostępnością do placówek bankowych.

Na pytania ankietowe odpowiedziało 205 Klientów Banku.

Na podstawie zebranych ankiet ogólny współczynnik satysfakcji Klientów ukształtował się na poziomie 4.46 pkt w 5 stopniowej skali.

W odniesieniu do głównych kategorii oceny wyniki kształtowały się następująco:

  • Obsługa Klientów – średnia ocena wyniosła 4,10
  • Usługi internetowe - średnia ocena wyniosła 4,23
  • Organizacja pracy i dostęp do placówek – 4,20

Badanie satysfakcji Klientów będziemy prowadzić corocznie, kierując się przede wszystkim dobrem Klientów, a w oparciu o zebrane opinie zwiększać jakość i kompleksowość obsługi we wszystkich obszarach pracy Banku.

Przeprowadzone badanie wskazało Zarządowi i Radzie Nadzorczej istotne obszary, na które należy zwrócić uwagę zarówno w bezpośredniej obsłudze Klientów, odpowiednim doborze produktów oraz dostępie do kanałów elektronicznych.

Zarząd Banku wraz z pracownikami będą podejmować odpowiednie działania, aby sprostać Państwa oczekiwaniom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze pytania, zapraszamy do dalszej współpracy i zachęcamy do korzystania z naszych usług!

Z poważaniem,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach

Aktualności

zobacz wszystkie

Kursy walut

Kursy walut2019-01-24 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1627
1 USD3.6579
1 CHF3.6532
1 GBP4.7620
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej